Η αριθ. 58/2024 ΑΔΣ “Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας”

58-2024- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΕΥ ΑΞΙΑΣ ΡΙΟΦΩ9Π-Ζ3Χ
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 48/2024 ΑΔΣ “Έγκριση αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση επισκευών και αποκαταστάσεων αντλιοστασίων”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact