Η αριθ. 60/2024 ΑΔΣ “Ορισμός υπευθύνων διαχείρισης πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων και αναπληρωτές αυτών”

60-2024 – ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ -ΨΤΥΚΩ9Π-03Ω
Προηγούμενη ανάρτηση Δημόσια γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Βέλου-Βόχας κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact