Η αριθ. 62/2024 ΑΔΣ “Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΝΕΜΕΑΣ– ΚΙΑΤΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΣΩΠΟΥ» της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΤ : 2312003722) που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 1ης Ομάδας με α/α 5 σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β΄).

62-2024 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -60ΜΘΩ9Π-843
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 75/2024 ΑΔΕ “Ανάληψη της υποχρέωσης του Δήμου Βέλου Βόχας ως Δικαιούχου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ» για την χρονική περίοδο 2023-2024.”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact