Η αριθ. 63/2024 ΑΔΕ “Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2024. “

63-2024
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 56/2024 ΑΔΣ “Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης εγγραφής παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2024-2025.”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact