Η αριθ. 64/2024 ΑΔΕ “Περί ορισμού δικηγόρου, προκειμένου να αναλάβει το έργο της εύρεσης των στοιχείων των ιδιοκτητών (ονόματα, διευθύνσεις, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.), των οικοπεδικών εκτάσεων και λοιπών ακάλυπτων χώρων προς καθαρισμό, για λόγους πολιτικής προστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 5075/2023.”

64-2024
Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact