Η αριθ. 65/2024 ΑΔΣ “Έγκριση Οργανογράμματος για την κατασκευή του έργου «Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (Ενοποίηση – Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Βραχατίου – Ζευγολατιού)», προϋπολογισμού 350.000,00 €, αναδόχου «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», ενταγμένο στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

65-2024 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – 9ΓΩ5Ω9Π-Η7Ψ
Προηγούμενη ανάρτηση H αριθ. 59/2024 ΑΔΣ “Τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2024 (1η υποχρεωτική).”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact