Η αριθ. 67/2024 ΑΔΕ “Περί έγκρισης των πρακτικών του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών στο Δήμο Βέλου- Βόχας , Δ.Ε. Βέλου» με α/α συστήματος 265164 και κατακύρωση του διαγωνισμού.

67-2024
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 83/2024 ΑΔΕ “Εισήγηση αποδοχής ή μη πρότασης συνεργασίας με την εταιρεία «Βαγγέλης Αράπης και ΣΙΑ – Ομόρρυθμη Εταιρεία Εμπορίας και Ανακύκλωσης» – RECYCOM, με σκοπό τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact