Η αριθ. 68/2024 ΑΔΣ “Έγκριση συνδρομής για την υλοποίηση του προγράμματος «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ».

68-2024 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ -65ΓΟΩ9Π-ΙΜ4
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 62/2024 ΑΔΣ “Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΝΕΜΕΑΣ– ΚΙΑΤΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΣΩΠΟΥ» της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΤ : 2312003722) που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 1ης Ομάδας με α/α 5 σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β΄).

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact