Η αριθ. 70/2024 ΑΔΣ “: Έγκριση Δ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΝΕΛΙΞΗ»”

70-2024 ΕΓΚΡΙΣΗ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΝΕΛΙΞΗ -61ΓΨΩ9Π-2ΔΞ
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 75/2024 ΑΔΣ “Περί τροποποίησης ΟΠΔ Δήμου, οικ. έτους 2024”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact