Η αριθ. 71/2024 ΑΔΕ :” Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2024. “

71-2024
Προηγούμενη ανάρτηση Η αρ. 69/2024 ΑΔΕ : “Εξειδίκευση πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024 .”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact