Η αριθ. 71/2024 ΑΔΣ :Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας των ΚΑΠΗ Δήμου Βέλου Βόχας, σύμφωνα με την αριθμ. 80/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής .

71-2024- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΗ -67ΓΕΩ9Π-309
Προηγούμενη ανάρτηση H αριθ. 67/2024 ΑΔΣ : Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Βέλου Βόχας (Απόφαση 240/2011 ΑΔΑ:45Χ9Ψ9Π-06Τ), σύμφωνα με την εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής (Αρ. Απόφασης 79/2024).

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact