Η αριθ. 74/2024 ΑΔΕ “Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 8ου τριμήνου του έργου : «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου – Βόχας».”

74-2024
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 66/2024 ΑΔΣ :Έγκριση του πρακτικού ακαταλληλότητας και καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact