Η αριθ. 75/2024 ΑΔΣ “Περί τροποποίησης ΟΠΔ Δήμου, οικ. έτους 2024”

75-2024 ΟΠΔ – Ψ98ΣΩ9Π-ΚΒΨ
Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact