Η αριθ. 76/2024 ΑΔΕ : “Εξειδίκευση πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024 .”

76-2024
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 80/2024 ΑΔΕ : “Εισήγηση περί ψήφισης Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Βέλου Βόχας.”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact