Η αριθ. 76/2024 ΑΔΣ “Κατανομή Β΄ δόσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

76-2024 Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ – 9Κ7ΛΩ9Π-8ΕΗ
Προηγούμενη ανάρτηση H αριθ. 132/2024 ΑΔΕ “Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Βέλου- Βόχας».”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact