Η αριθ.77/2024 ΑΔΕ ¨Σύνταξη έκθεσης, κατάρτιση και έγκριση του απολογισμού του Δήμου Βέλου Βόχας, έτους 2023.”

77-2024
Προηγούμενη ανάρτηση Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για ανάγκες πυροπροστασίας -πυρασφάλειας του Δήμου (αίτηση- Υ.Δ.)

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact