Η αριθ. 77/2024 ΑΔΣ “Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων Α΄ τριμήνου 2024 για την υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2024 (αριθμ. 104/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

77-2024 Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024- 9ΒΣΧΩ9Π-ΞΟ0
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 76/2024 ΑΔΣ “Κατανομή Β΄ δόσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact