Η αριθ. 78/2024 ΑΔΣ “Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων Α΄ τριμήνου του προϋπολογισμού έτους 2024 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας (αριθμ. 34/2024 Απόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας).

78-2024- Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2024- 6ΡΗΥΩ9Π-0ΨΖ
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 77/2024 ΑΔΣ “Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων Α΄ τριμήνου 2024 για την υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2024 (αριθμ. 104/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact