Η αριθ. 79/2024 ΑΔΕ : “Εισήγηση τροποποίησης κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Βέλου Βόχας.”

79-2024
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 71/2024 ΑΔΕ :” Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2024. “

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact