Η αριθ. 83/2024 ΑΔΣ “Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω ανεξαρτητοποίησης.”

83-2024 ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ – 6ΙΑ2Ω9Π-Β2Ν
Προηγούμενη ανάρτηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact