Η αριθ. 84/2024 ΑΔΕ “Εισήγηση τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2024(1η Υποχρεωτική).”

84-2024
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 61/2024 ΑΔΣ ” Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου (αναψυκτήριο) στη Δημοτική Κοινότητα Νεράντζας Δήμου Βέλου Βόχας”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact