Η αριθ. 98/2024 ΑΔΕ “Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος σηματοδότησης στον κόμβο της ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, οδού Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου».”

98-2024
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 70/2024 ΑΔΣ “: Έγκριση Δ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΝΕΛΙΞΗ»”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact