Η αριθ. 99/2024 ΑΔΕ “Παροχή πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου Βέλου- Βόχας, για το έτος 2024.”

99-2024
Προηγούμενη ανάρτηση H αριθ. 100/2024 ΑΔΕ “Τροποποίηση ΟΠΔ Δήμου, σύμφωνα με την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση, οικ. έτους 2024.”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact