Η αρ. 33/2024 Α.Δ.Ε. “Περί αποδοχής της κατανομής Α΄ δόσης έτους 2024, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων 44.560,00€.”

33-2024
Προηγούμενη ανάρτηση ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : “Αιτήσεις για τις απώλειες σε έγγειο κεφάλαιο μέχρι την 15η Μαρτίου 2024”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact