Η 23-2024 Α.Δ.Ε. “Έκθεση Εσόδων- Εξόδων Δ΄τριμήνου 2023, για την υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2023.

23-2024
Προηγούμενη ανάρτηση H 15/2024 Απόφαση Δ.Σ. Συγκρότηση επιτροπής για την άσκηση αρμοδιοτήτων του καταργούμενυ ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact