Θέματα τακτικής συνεδρίασης 30ης Αυγούστου 2017

   Κατά την 11η τακτική συνεδρίαση της 30ης Αυγούστου  2017

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

133 1. Περί προσφυγής ή μη στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια μεταχειρισμένων οχημάτων λόγω άγονου διαγωνισμού Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

134 1. Τροποποίηση προϋ/σμού του Δήμου (7η) Εγκρίθηκε κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
135 2. Αποδοχή ποσού 700.000€ για «αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Βέλου-Βόχας (τεχνικά έργα σε υδατορέματα και δίκτυα ομβρίων) μέσω Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 572» – τροποποίηση προϋ/σμού Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
136 3. Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
137 4. Έγκ  Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋ/σμού Δήμ  έτους 2017 Εγκρίθηκε κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
138 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  έργου «Έργα σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βέλου» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
139 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  έργου «Έργα διαμόρφωσης πλατείας Τ.Κ. Χαλκείου» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  1. Ν.Π.Δ.Δ.
140 7. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋ/σμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»    Εγκρίθηκε κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
141 8. Τροποποίηση προϋ/σμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» έτους 2017 (3η) Εγκρίθηκε κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                                         

  1.        ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
142 9. Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου «Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΥ» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΔΡΑΛΗΣ

 

Προηγούμενη ανάρτηση Εκτέλεση προυπολογισμού μηνός Αυγούστου 2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact