ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Αναλυτική πληροφόρηση στα παρακάτω συνημμένο:

68447Λ1-ΒΣΩ (1)

 

Προηγούμενη ανάρτηση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact