ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ https://blogs.sch.gr/sknipiag/

Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 35/2024 ΑΔΣ “: Ορισμός ορκωτού λογιστή για την διεκπεραίωση συγκεκριμένων διαδικασιών στην καταγραφή και απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ».

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact