Κλειστά τα σχολεία λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και την 10η Ιανουαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ                                          ΗΜ/ΝΙΑ:   9/1/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Πληροφορίες:Μασούρη Αικ.

Τηλέφωνο:     27413 60520

FAX : 27410 52303

                                     ΑΠΟΦΑΣΗ    2 /2017

 

                          Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας

Έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄ περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων Δήμων
  2. Το από 8-1-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου – Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας ΄΄Πρόγνωση  καιρικών φαινομένων΄΄
  3. Το γεγονός ότι λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών  και την ύπαρξη παγετού τις πρωινές κυρίως ώρες καθιστά τη μετακίνηση των μαθητών για τα σχολεία του Δήμου Βέλου Βόχας αδύνατη

                              Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ότι:

Θα παραμείνουν κλειστά και αύριο Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 τα  νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Βέλου Βόχας.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 2/2017

 

                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

                      ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Κλειστά τα σχολεία λόγω έντονων καιρικών φαινομένων

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact