Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Χαλκείου.

ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΕΙΟΥ-1

ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΕΙΟΥ-2

ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΕΙΟΥ-3