Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην Τοπική Κοινότητα Χαλκείου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Χαλκείου.

ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΕΙΟΥ-1

ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΕΙΟΥ-2

ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΕΙΟΥ-3

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact