Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Αναλυτική πληροφόρηση στο παρακάτω συνημμένο:

Ορισμός Εντεταλμένων Ράπτη Ρόζου

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία