Ουσιαστικές και Ωφέλιμες Δράσεις των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Βέλου-Βόχας

Αναλυτική πληροφόρηση στο παρακάτω συνημμένο:

69o ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ ΕΚΤΑΚΤΗ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία