Ο Μιχάλης Σδράλης νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός αντιδημάρχων από τον Δήμαρχο Αννίβα Παπακυριάκο

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Μιχάλης Σδράλης εξελέγη νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου Βόχας μετά τις δημαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 5 Μαρτίου.

Από την ίδια διαδικασία Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο προτεινόμενος από την μείζονα αντιπολίτευση Δημοτικός Σύμβουλος Αθανάσιος Μανάβης και γραμματέας ο επίσης Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας Δημήτρης Γκατζογιάννης.

Οι Αντιδήμαρχοι

Στο μεταξύ στον ορισμό νέων αντιδημάρχων, με αντιμισθία και χωρίς προχώρησε ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος, ορίζοντας την θητεία τους μέχρι και 31 Αυγούστου 2019. Ο Δήμαρχος διατηρεί στην θέση του αντιδημάρχου τον Βασίλη Τρωγάδη, ο οποίος θα εξακολουθεί να έχει στην αρμοδιότητά του τις Διευθύνσεις Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Διατηρεί επίσης στην θέση της αντιδημάρχου και την Μαρία Καλλίρη, η οποία θα εξακολουθεί να έχει την εποπτεία του αυτοτελούς γραφείου κοινωνικής προστασίας, παιδείας, πολιτισμού & αθλητισμού καθώς και τα γραφεία γεωργικής ανάπτυξης & κτηνοτροφίας & αλιείας.

Νέος Αντιδήμαρχος αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μπεκιάρης (χωρίς αντιμισθία), ο οποίος θα έχει την εποπτεία των τμημάτων μελετών και επίβλεψης τεχνικών έργων, καθώς και θέματα ύδρευσης, άρδευσης, συντήρησης έργων, περιβάλλοντος, πρασίνου κ.λπ. Ο κ. Μπεκιάρης θα αναπληρώνει ακόμα τον Δήμαρχο, όταν αυτός θα απουσιάζει εκτός έδρας.

Επίσης νέος Αντιδήμαρχος (χωρίς αντιμισθία) αναλαμβάνει και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου, με αρμοδιότητα τα τμήματα καθαριότητας, ανακύκλωσης και περιβάλλοντος.

Ο  Δήμαρχος διατηρεί τον Κώστα Τριανταφύλλου εντεταλμένο σύμβουλο (χωρίς αμοιβή) ο οποίος θα έχει τον συντονισμό του γραφείου ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

Τέλος, όσον αφορά το ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ» του Δήμου Βέλου Βόχας Πρόεδρός του παραμένει ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Σιάχος.

Προηγούμενη ανάρτηση Εκλογή Προεδρείου και μελών Επιτροπών δήμου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact