Πίνακας αποφάσεων 4ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

Κατά την 4η τακτική συνεδρίαση της 20ης Μαρτίου  2017

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

38 1. Αποδοχή  ποσού 800.000,00€ και τροποποίηση προϋ/σμού για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών στα διοικητικά όρια του Δήμου Βέλου – Βόχας και επισκευές φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
39 1. Τροποποίηση προϋ/σμού του Δήμου έτους 2017 (2η) Εγκρίθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
40 2. Ψήφιση πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
41 3. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
42 4. Διαγραφή οφειλών Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
43 5. Ορισμός υπαλλήλου ως υπεύθυνου λογαριασμού στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ  (Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων) Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
44 6. ’Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Έργα δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Νεράντζας» Εγκρίθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
45 7. ’Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Έργα δημοτικής οδοποιίας Δ.Κ. Βραχατίου» (Α.Μ. 19/2012) Εγκρίθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
46 8. ’Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Έργα δημοτικής οδοποιίας Βραχατίου» (Α.Μ. 8/2013) Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
47 9. ’Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Υδρευτικά Έργα (Ενοποίηση – βελτίωση δικτύων ύδρευσης τοπικών διαμερισμάτων Βραχατίου-Ζευγολατιού)» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
48 10. Έγκριση 2ου Τελικού Τακτοποιητικού-Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου «Έργα ανάπλασης πεζοδρομίων Δήμου» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
49 11. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης κοινοχρήστου χώρου Δήμου» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
50 12. Έγκριση συμμετοχής στο Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με τον διακριτό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
  1. Ν.Π.Δ.Δ.
51 13. Τροποποίηση προϋ/σμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» έτους 2017 (1η) Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
  1.        ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
52 14. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου (Σ.Τ.Ο.) Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
53 15. Προγραμματισμός πρόσληψης ημερομίσθιου προσωπικού έτους 2017 σύμφωνα με το Ν. 4071/2012 Εγκρίθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
54 16. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
55 17. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ έτους 2017 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΔΡΑΛΗΣ

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Ανοικτή πρόσκληση για τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου μας. Υποβολή αιτήσεων εως και 31 Μαρτίου 2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact