Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων Δ.Σ. της 21ης Δεκεμβρίου 2016 κατά την 17η τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

Κατά την 17η τακτική συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου  2016

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
212    1.    Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου  Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
213    2.    Επιστροφή αποδοχών ως αχρεωστήτως καταβληθείσες Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
214    3.    Διαγραφή οφειλών Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
2.    ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
215    4.    Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2017 Εγκρίθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
216    5.    Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού Δήμου Βέλου-Βόχας» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
217    6.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Χαλκείου» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
218    7.    Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα πλατείας Τ.Κ Ευαγγελίστριας» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
3.    Ν.Π.Δ.Δ.
219    8.    Τροποποίηση προϋ/σμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» (4η / 2016) Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
220    9.    Τροποποίηση προϋ/σμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» (5η / 2016) Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
221    10.    Έγκριση προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικον. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Εγκρίθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
222    11.    Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» έτους 2015  Εγκρίθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
4.    ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
223    12.    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
224    13.    Ανάκληση της υπ΄αριθ. 185/2016 Α.Δ.Σ. και  εκ νέου καθορισμός εργασίας υπηρεσιών του Δήμου όλες τις ημέρες του μήνα Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
225    14.    Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2017-2018 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΔΑΡΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων Δ.Σ. της 21ης Δεκεμβρίου 2016 κατά την 16η τακτική-ειδική συνεδρίαση

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact