Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (29-5-2024)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Δημάρχου πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας Δήμου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact