Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (19.02.2024)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 22/2024 Α.Δ.Σ. Περί συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact