Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων του Δ.Σ. της 28ης Απριλίου 2017

Κατά την 6η τακτική συνεδρίαση της 28ης Απριλίου  2017
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

56    1.    Χορήγηση  άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον ΠΙΤΣΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ  Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

57    1.    Τροποποίηση προϋ/σμού του Δήμου έτους 2017 (3η) Εγκρίθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
58    2.    Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
59    3.    Περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας του Δήμου με ίδια μέσα Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
60    4.     Έγκριση συνδρομής υλοποίησης προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
61    5.    Έγκριση μίσθωσης δικτύου μεταφοράς νερού ύδρευσης Δ.Κ. Ζευγολατιού Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

2.    ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

62    6.    Αλλαγή χρήσης του υπ΄αριθ. ΚΗΙ 5508 απορριμματοφόρου αυτ/του σε ανοικτό φορτηγό ανατρεπόμενο Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
63    7.    Ιδιοκτησιακό καθεστώς δρόμου στην περιοχή «ΚΑΤΣΑΒΟΡΑ» Τ.Κ. Ελληνοχωρίου
Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
64    8.    Έγκριση κανονιστικής απόφασης καθορισμού πλάτους πεζοδρομίων στο κέντρο της Τ.Κ. Χαλκείου Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
65    9.    Αποδοχή των όρων σύμβασης με το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ – ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.» και τον διακριτό τίτλο «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ»
Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
66    10.    Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργων Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

3.    Ν.Π.Δ.Δ.

67    11.    Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Εγκρίθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
68    12.    Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Εγκρίθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
69    13.    Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Εγκρίθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

4.    ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

70    14.    Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
71    15.    Ορισμός αιρετών εκπροσώπων του Δήμου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για την
συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
72    16.    Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών στον Καραγκούνη Χρυσοβαλάντη Εγκρίθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΔΡΑΛΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την 8η Μαΐου 2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact