Παράταση προθεσµίας πληρωµής ασφαλιστικών εισφορών Β΄ εξαµήνου 2016 των ασφαλισµένων του πρώην ΟΓΑ

Πληροφορίες στο συνημμένο παρακάτω

20170623

Προηγούμενη ανάρτηση Εκδηλώσεις υπό την αιγίδα του Δήμου Βέλου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact