ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 47/2024 ΑΔΕ ” Εισήγηση περί έγκρισης εισόδου- εξόδου οχημάτων ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας Νίτερου Ασπασίας, επί δημοτικής οδού στην Κοινότητα Χαλκείου του Δήμου ” Βέλου- Βόχας.

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact