ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

Untitled attachment 00013

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ Δήμου Βέλου-Βόχας.

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact