ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 68/2024 ΑΔΕ “Περί έγκρισης των πρακτικών του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών στο Δήμο Βέλου- Βόχας , Δ.Ε. Βόχας» με α/α συστήματος 265182 και κατακύρωση του διαγωνισμού”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact