ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                   Ζευγολατιό, 01 Φεβρουαρίου 2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                              

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                       

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ          

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Κατά την 3η  κατεπείγουσα συνεδρίαση της 30ης Ιανουαρίου 2024

Παρόντες 20 Δημοτικοί Σύμβουλοι

 

 

  1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Βέλου Βόχας στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) για τη δημοτική περίοδο 2024-2028.

Αριθμός Απόφασης 31/2024

Εγκρίθηκε Ομόφωνα το κατεπείγον

Εγκρίθηκε Ομόφωνα η εκλογή των εκπροσώπων

 

 

 

 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

          ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

              ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΤΣΗΣ 

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact