ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ζευγολατιό, 05 Ιουνίου 2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                              

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                       

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Κατά την 12η  τακτική συνεδρίαση της 4ης  Ιουνίου 2024

 

 

 

Θέμα : Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω ανεξαρτητοποίησης.

 

Εξελέγη Αντιπρόεδρος ο κ. Δημήτριος Μπεκιάρης με 19 ψήφους.

Α/Α  Απόφασης   83/2024

 

 

 

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΤΣΗΣ

 

Προηγούμενη ανάρτηση Πληροφορίες για την Ψηφιακή Πλατφόρμα Δήλωσης Καθαρισμού Οικοπεδικών Χώρων

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact