Πρίσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

[ 19 ]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                      Ζευγολατιό  23.05.2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.    4442

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                     

ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Προς : τα Μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής        

 

       Καλείσθε για πρώτη φορά την  23η   του μηνός   Μαΐου  2024 , ημέρα  Πέμπτη   και ώρα 11.30  σε  συνεδρίαση ΕΚΤΑΚΤΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.- Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων

του Δήμου (αρθρ. 1 του Π.Δ. 270/1981).

 

Το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί ως κατεπείγον, καθ’ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (δημοτικού αναψυκτήριου) στη δημοτική Κοινότητα Νεράντζας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

 

 

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact