Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Ζευγολατιό: 05-12-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Γενικής Διοίκησης

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή των υποψηφίων στην υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ3/2016 ανακοίνωση για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (01) ατόμου, είναι δεκαήμερη και αρχίζει από την  07η  Δεκεμβρίου  2016 και λήγει την 16η Δεκεμβρίου 2016.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προσωπικού στο Δημαρχείο (τηλ. επικοινωνίας 2741360507/274360504, αρμόδιες υπάλληλοι κ. κ. Ευαγγελία Κοπανά , Γιώτα Κακλίδου).

 

Ο Δήμαρχος

Αννίβας Παπακυριάκος

Προηγούμενη ανάρτηση Ολοκλήρωση προμήθειας σε παγκάκια-κάδους

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact