Προκήρυξη δημοπρασίας καυσίμων

Πληροφορίες στα παρακάτω συνημμένα

6 α προκηρυξη ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2017

7 ΠΕΡIΛHΨΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2017

8 ΤΕΥΔ

Προηγούμενη ανάρτηση Έγκριση τμημάτων χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact