Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Έργα δημοτικής οδοποιίας Δήμου» συνολικού προϋπολογισμού 201.800,00 ευρώ

Πληροφορίες στα παρακάτω συνημμένα

att00143

att00820

Προηγούμενη ανάρτηση Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Έργα αγροτικής οδοποιίας Δήμου», συνολικού προϋπολογισμού 99.624,72 ευρώ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact