Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση έργου «Έργα σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βέλου»,συνολικού προϋπολογισμού 12.537,39 ευρώ

Πληροφορίες στα παρακάτω συνημμένα

att00822

att00824

Προηγούμενη ανάρτηση Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Έργα δημοτικής οδοποιίας Δήμου» συνολικού προϋπολογισμού 201.800,00 ευρώ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact