Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση έργου «Έργα σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βόχας», συνολικού προϋπολογισμού 12.593,08 ευρώ

Πληροφορίες στα παρακάτω συνημμένα

att00826

att00828

Προηγούμενη ανάρτηση Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση έργου «Έργα σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βέλου»,συνολικού προϋπολογισμού 12.537,39 ευρώ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact